Maret Konson 
Pereterapeut, sotsiaaltöötaja, viharavi spetsialist 

Olen Maret ning teen Baeri Kliinikus pereteraapiat nii eesti kui ka vene keeles. Minu klientideks ei ole üksnes pered, vaid ootan ka individuaalsele nõustamisele tulijaid. Samuti olen tööalase rehabilitatsiooni meeskonna sotsiaaltöötaja ning teen viharavi, nii grupis kui ka individuaalselt. Lõpetasin Tatu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning töötasin mõned aastad koolis ainetundide andjana ja klassijuhatajana. Elu viis mind ajutiselt raamatukogu tööle ja TÜ raamatukogus töötades leidsin, et tahaks rohkem suhtlemisega seotud tegevusi. Kümmekond aastat tagasi sai minust täiskasvanute koolitaja. Suheldes erinevate inimestega tekkis soov mõista, miks inimesed käituvad just nii ja mitte teisiti. Millest on tingitud need erinevad valikud ja eesmärgi seadmised? Kas inimene on üldse võimeline ennast muutma? Need ja paljud teised küsimused viisid mind pereteraapia õpingute juurde. Nüüd olen kolm viimast aastat pühendunud pereteraapiale oma põhitöö kõrvalt. See on olnud mulle ääretult huvitav ja avastuste rohke aeg. Olen teada saanud palju uut iseenda kohta ja hakanud nägema inimeste vahelisi suhteid hoopis uuest vaatenurgast.

Я провожу семейную терапию на русском языке. Обращаться могут те, у кого имеются проблемы в семье (проблемы между супругами, проблемы с родителями и с детьми).