Maret Konson 
Paari- ja pereterapeut

Olen Maret ning teen Baeri Kliinikus paari- ja pereteraapiat nii eesti kui ka vene keeles. Minu klientideks ei ole üksnes pered ja paarid, vaid ootan ka individuaalsele nõustamisele tulijaid.
Suheldes erinevate inimestega tekkis soov mõista, miks inimesed käituvad just nii ja mitte teisiti. Millest on tingitud need erinevad valikud ja eesmärgi seadmised? Kas inimene on üldse võimeline ennast muutma? Need ja paljud teised küsimused viisid mind pereteraapia õpingute juurde.  Tänu selle olen teada saanud palju uut iseenda kohta ja hakanud nägema inimeste vahelisi suhteid hoopis uuest vaatenurgast.

Я провожу семейную терапию на русском языке. Обращаться могут те, у кого имеются проблемы в семье (проблемы между супругами, проблемы с родителями и с детьми).